Blefjell Villreinområde

 

 

 

2019

 

Har du observasjoner ta kontakt og vi legger det ut på denne siden.

Vår gjestebok er også åpen for å legge inn både tekst og bilder. Eller send bilder på e-post til blerein@online.no

Høstens jakt er rett om hjørnet. Vi begynner 20. august og jakter ut september med muligheter med forlengelse om fellingsresultatet  pr 20. september er for lavt.   Det forventes å felles  40-45 dyr av en kvote på 103 dyr. Stammen før jakt  2019 er  ca 180  dyr.

Uke 37. skal tellinger gjennomføres av elever fra KOVS Saggrenda og Naturbruksgymnasiet i Ljusdal. (Avsluttet 13.9)

       I dag, 20. sept er det meldt inn 18 fellinger under årets jakt.  Dette er mindre enn forventet og forskrift om utvidet jakt til og med 14. oktober i verksettes. Se forskrift.

https://lovdata.no/dokument/LTII/forskrift/2019-06-28-1040

 

Årets jakt er historie. Totalt 30 dyr skutt. 

Kan dere snaret oversende brukte og ubrukte kort sammen med sett reinskjema og kjever.  Vi må ha materiale for å rapprotere videre.

  

Innrapporterte  fellinger  pr 14. okt  2019

 

Kalv/ungdyr

 

Simle Bukk 
       20 6 4
     

13. ca 100 dyr sett vest Hjulet. kalv skutt. Hovin

12.okt vel 75 dyr sett. 3 kalver skutt Åklivanna. Hovin

7. okt ca 75 dyr  Viermyrnuten Simle skutt. Rollag

5.okt ca 75 dyr sett. ungdyr bukk og bukkekalv skutt Ormehogg. Rollag

2. okt. ca 30 dyr sett Velebufjellet.

29. sept ca 70 dyr Viermyrnuten  ungdyr og kalv skutt. Rollag

29. sept ca 40 dyr Gråfjell syd.  Kalv skutt. Hovin

21. sept 60 dyr Gråfjell. simle og kalv skutt. Hovin

14. ca 15 dyr sett Skavholtdalen, Hovin

14.  ca 25 dyr sett Holtet Hovin

14. sept simle og kalv sett. Kalv skutt  vest Blenuten. Hovin

13.sept stor bukk skutt Frili. Hovin

13. sept Liten bukk skutt Frili. Hovin

12. sept.   to flokker 118 dyr og 30 dyr gikk vest nord for Åklitoppen.  (Skogskolen)

9. sept  Bukkeflokk sett Revlia.

7.sept To flokker ca 80 dyr og ca 15 dyr sett Simle og kalv skutt Killingen. Rollag

7.sept 30-40 dyr Uverudfjell. Ungdyr skutt. Flesberg

31. august to flokker  Åklia ca 25 dyr totalt. Stor Bukk skutt. Rollag

30. august 15-20 dyr sett Uverudfjell

30. august 10 dyr sett Gunliksbuhovet

25. august Ingen meldinger om observasjoner av dyr

25. august ungdyr skutt Gråfjell. Rollag

24. August. Kalv skutt sydvest Åklistul. Hovin

24. august simle skutt syd Raustbue. Hovin

24. august Flokk ca 50 dyr sett syd Åklistul. Ei Simle skutt. Hovin

24. august Bukk skutt Liset. Hovin.

24. august 15-20 dyr sett vest Uverudfjell

24. August  kalv skutt Hovdestul. Hovin

24. august 10-12 dyr sett Simle og ungdyr skutt nord øst Åklistul. Hovin

23. august Ungdyr skutt vesle Åklia Rollag

23. august 11 dyr sett vesle Åklia

22. august to dyr sett syd Åklistul

20. august kalv og ungdyr skutt Sandtjønn Rollag

20.august fire dyr sett Rollag

Observasjoner 2019

13. august vel 10 dyr sett vest Åklistul.  H. Garås

16.juli  flokk sett Velebu. O. Storemoen

Historie

 

 

Lese stoff om villrein: BLADET VILLREINEN

Meld fra hvis du finner feil på våre sider.

 

 

 

Redaktør: Halvor G.Garås.          e-post: blerein@online.no          Telefon: 48 50 70 20