Blefjell Villreinområde

 

 

 

2018

 

Har du observasjoner ta kontakt og vi legger det ut på denne siden.

Vår gjestebok er også åpen for å legge inn både tekst og bilder. Eller send bilder på e-post til blerein@online.no

Høstens jakt er rett om hjørnet. Vi begynner 20. august og jakter ut september med muligheter med forlengelse om fellingsresultatet  pr 20. september er for lavt.   Det forventes å felles  40-45 dyr av en kvote på 103 dyr. Stammen før jakt  2018 er 180 + .

Uke 37 skal elever fra Saggrenda og Ljusdal (Sverige) gjennomføre strukturtellinger samt undervisningsjakt på Blefjell.           

 

Villreinjakten på Blefjell kan bli forlengtet til og med  14. oktober.

  Fredag kveld 21.9 vil det bli lagt ut info om eventuelt forlengtet jakt.

Avskyting pr 20.8

Kalv/ungdyr

 

Simle Bukk 

8

1  
     

16. sept Simle skutt vest Hjulet.  50-60 dyr i flokken

15.sept to flokker Gråfjell/Åklivanna ca 20 dyr og ca 40 dyr.

11. 12 og 13. sept.  KOVS Saggrenda og elever fra Ljusdal tellinger og jakt. Sett flere flokker totalt 110 observasjoner. Største flokken på ca 50 dyr. Alle i område Vest Åklia - Bletoppen.  En kalv og et Ungdyr skutt.

9.sept sett tre dyr ved Nystul Hovin

1.sept ungdyr skutt Åkliseter

31. august  ca 20 dyr sett på syd for Sørkje

31.august  kalv skutt Nystul . 4 dyr sett

31. august  kalv skutt Rollag.   33 dyr sett ved Killingen

25.august To flokker sett i område Svarttjern - Svensketjern totalt ca 50 dyr. I tillegg ble det observert flere enkeltdyr. Mathiesen terrenget.

24. august ungdyr skutt Mathiesen terrenget. Sett seks-åtte dyr sett.

20.august.   Simle og kalv sett Mathiesen terrenget

20. august to kalver skutt Hovdestul terrenget.   Sett flere småflokker.  Totalt 18 dyr sett.

 

Historie

 

 

Lese stoff om villrein: BLADET VILLREINEN

Meld fra hvis du finner feil på våre sider.

 

 

 

Redaktør: Halvor G.Garås.          e-post: blerein@online.no          Telefon: 48 50 70 20