Blefjell Villreinområde

 

 

 

2018

 

Har du observasjoner ta kontakt og vi legger det ut på denne siden.

Vår gjestebok er også åpen for å legge inn både tekst og bilder. Eller send bilder på e-post til blerein@online.no

Høstens jakt er rett om hjørnet. Vi begynner 20. august og jakter ut september med muligheter med forlengelse om fellingsresultatet  pr 20. september er for lavt.   Det forventes å felles  40-45 dyr av en kvote på 103 dyr. Stammen før jakt  2018 er 180 + .

         

 

 

  

Innrapporterte  fellinger  pr 14. okt 2018

20 dyr.

 

Kalv/ungdyr

 

Simle Bukk 

16

3 1
     

Jakten over Husk å sende inn brukte og ubrukte kort, kjever og settrein skjema.

Adr: Blefjell Villreinutvalg, Gårdåsvegen 83, 3623 Lampeland

16.  okt 100-140 dyr Nordstulterrenget

14. okt   skutt Nordstul  40+ dyr sett

13. okt  Ingen nye meldinger om rein.

7. okt  flokk sett Gråfjell. Gikk mot øst

6. okt simle skutt Viermyrnuten 85 dyr sett.

6 okt bukk skutt  Nystul nord tre dyr sett

6 okt  kalv skutt Gråfjell 48 dyr sett

6. okt  kalv skutt Fjelldalen

5. okt 11 dyr sett Nordstulterrenget

5 okt  ca 60 dyr Åklia

5. okt 2 dyr skutt (1,5 år  + eldre Gråfjell ca 40 dyr sett 

30. sept flokk 13 dyr sett Huldernatten + 100 dyr sett Liset

23.sept 30 dyr sett vest Uverudfjell

23.sept kalv skutt Frili

23 sept. ungdyr skutt Åklia/Hovin ca 30 dyr sett

22.sept  kalv skutt vest Frili. Div singel eller småflokker  vest Uverudfjell

21.sept  kalv skutt +18 dyr Nordstul-Mathaug

19. sept  ca 20 dyr Nystulnuten syd

16. sept Simle skutt vest Hjulet.  50-60 dyr i flokken

15.sept to flokker Gråfjell/Åklivanna ca 20 dyr og ca 40 dyr.

11. 12 og 13. sept.  KOVS Saggrenda og elever fra Ljusdal tellinger og jakt. Sett flere flokker totalt 110 observasjoner. Største flokken på ca 50 dyr. Alle i område Vest Åklia - Bletoppen.  En kalv og et Ungdyr skutt.

9.sept sett tre dyr ved Nystul Hovin

1.sept ungdyr skutt Åkliseter

31. august  ca 20 dyr sett på syd for Sørkje

31.august  kalv skutt Nystul . 4 dyr sett

31. august  kalv skutt Rollag.   33 dyr sett ved Killingen

25.august To flokker sett i område Svarttjern - Svensketjern totalt ca 50 dyr. I tillegg ble det observert flere enkeltdyr. Mathiesen terrenget.

24. august ungdyr skutt Mathiesen terrenget. Sett seks-åtte dyr sett.

20.august.   Simle og kalv sett Mathiesen terrenget

20. august to kalver skutt Hovdestul terrenget.   Sett flere småflokker.  Totalt 18 dyr sett.

 

Historie

 

 

Lese stoff om villrein: BLADET VILLREINEN

Meld fra hvis du finner feil på våre sider.

 

 

 

Redaktør: Halvor G.Garås.          e-post: blerein@online.no          Telefon: 48 50 70 20