Blefjell villreinområde.

Villreinstammen  på grensen mellom Telemark og Buskerud.

 Bestandsplan Her finner du bestandsplanen for villreinen på Blefjell. Planen  gjelder for perioden 2013- 2015.

PLAN

Settrein skjema
Kondisjonsmålinger
Avskyting
Blefjell Villreinnemnd
Blefjell Villreinutvalg
Info 2013

Tilbake

Redaktør: Halvor G.Garås.          e-post: blerein@online.no          Telefon: 48 14 80 20