Blefjell

villreinområde.

 

 

 

Villreinstammen  på grensen mellom Telemark og Buskerud.

 

 

2018

16.  okt 100-140 dyr Nordstulterrenget

14. okt   skutt Nordstul  40+ dyr sett

13. okt  Ingen nye meldinger om rein.

7. okt  flokk sett Gråfjell. Gikk mot øst

6. okt simle skutt Viermyrnuten 85 dyr sett.

6 okt bukk skutt  Nystul nord tre dyr sett

6 okt  kalv skutt Gråfjell 48 dyr sett

6. okt  kalv skutt Fjelldalen

5. okt 11 dyr sett Nordstulterrenget

5 okt  ca 60 dyr Åklia

5. okt 2 dyr skutt (1,5 år  + eldre Gråfjell ca 40 dyr sett 

30. sept flokk 13 dyr sett Huldernatten + 100 dyr sett Liset

23.sept 30 dyr sett vest Uverudfjell

23.sept kalv skutt Frili

23 sept. ungdyr skutt Åklia/Hovin ca 30 dyr sett

22.sept  kalv skutt vest Frili. Div singel eller småflokker  vest Uverudfjell

21.sept  kalv skutt +18 dyr Nordstul-Mathaug

19. sept  ca 20 dyr Nystulnuten syd

16. sept Simle skutt vest Hjulet.  50-60 dyr i flokken

15.sept to flokker Gråfjell/Åklivanna ca 20 dyr og ca 40 dyr.

11. 12 og 13. sept.  KOVS Saggrenda og elever fra Ljusdal tellinger og jakt. Sett flere flokker totalt 110 observasjoner. Største flokken på ca 50 dyr. Alle i område Vest Åklia - Bletoppen.  En kalv og et Ungdyr skutt.

9.sept sett tre dyr ved Nystul Hovin

1.sept ungdyr skutt Åkliseter

31. august  ca 20 dyr sett på syd for Sørkje

31.august  kalv skutt Nystul . 4 dyr sett

31. august  kalv skutt Rollag.   33 dyr sett ved Killingen

25.august To flokker sett i område Svarttjern - Svensketjern totalt ca 50 dyr. I tillegg ble det observert flere enkeltdyr. Mathiesen terrenget.

24. august ungdyr skutt Mathiesen terrenget. Sett seks-åtte dyr sett.

20.august.   Simle og kalv sett Mathiesen terrenget

20. august to kalver skutt Hovdestul terrenget.   Sett flere småflokker.  Totalt 18 dyr sett.

 

Jakten 2017.

3. okt  liten bukk skutt Notodden

3. okt kalv og liten bukk skutt  Hovin

3. okt minst 134 dyr  Uverudfjell- Gråfjell bilde Kjetil Bottolfs

24. sept Liten bukk skutt Hovin

23. sept  simle skutt Hovin

20. sept ca 20 dyr sett nord Åklistul Hovin

19.sept vel 50 dyr sett i retning av Gunleiksbu Hovin

17.sept  Simle skutt Flesberg

17. sept Simle skutt Rollag

16. sept  Simle skutt Hovin

16. sept to flokker  60  + 40 dyr sett Hovin

16. sept To flokker sett ca 20 dyr og ca 30 dyr sett Rollag

16. sept bukk og ungdyr og  kalv skutt Rollag

16. sept 60 -70 dyr Blenuten

15,sept  Fem store bukker sett. Blenuten

13.sept . Litt usikker obs mulig to flokker på over 50  dyr i fjellet

13. sept Bukk skutt Flesberg

13.sept Bukk  og kalv skutt Nordstul

12. sept  10-15 dyr syd Sigridsfjell

10. sept 54 dyr Flesebekkble på vei sydover. Flesberg

9. sept. ca 30 dyr Ormehogg, Rollag

3. sept. Kalv skutt Frili

3. sept flokk Frili, Hovin

1. sept simle og kalv skutt Rollag

1. september to dyr sett Uverudfjell

31. august liten bukk skutt Åklia. Hovin

27. august simle ungdyr skutt Fossgard. Hovin

26. august tre bukker sett Fossgardvegen.  Hovin

26.august  Bukk sett syd Sigridsfjell

26.august div dyr sett Rollag- Hovin.  rapport via Mortensson.

26.august kalv skutt vest Nystul. Hovin

26.august sett to simler med kalver vest Nystul. Hovin

22. august kalv skutt Gåstjønn.  Hovin

22. august simle og kalv sett nord Gåstjønn. Hovin

22. august simle skutt Gunleiksbuhovet. Hovin

 22.august  12 dyr sett Gunleiksbuhovet Hovin

21. august  kalv skutt nordøst Nystul Hovin

21. august to dyr sett vest Gunleiksbu Hovin

20. august  kalv skutt vest Nystul. Hovin

20. august tre dyr sett nord Gåstjønn. Hovin

20, august  simle og kalv skutt Nuttjønn. Rollag

20. august flokk  seks dyr Nuttjønn, Rollag

 

I løpet av sommeren er det meld i fra om få observasjoner  av reindyr i fjellet.

16. august 4 dyr vesle Åklia. Stormoen

11. august Bukk syd for Sigridsbu.  FB gruppe Blefjell

Juni- Juli Spor sett  etter enkelt dyr/ småflokker  i fjellet . 

 

 

 

 

 

 

V

Avkyting pr

7.10 .2016

Antall
Kalv 13
Ungdyr 2
Simle 9
Bukk 5

Jakt 2016.

8 okt 15 dyr ved Medseterfjellbuin Rollag

8.okt to bukker og simle ved Blenuten midt på dagen

8. okt Ferske spor (mange)ved Øvre Gåstjønn (hovin)

7.okt simle og kalv skutt Killingen

7.okt  40- 50 dyr mellom Flesebekk og kloppen over Flåttåa ( Flesberg)

7.okt 18 dyr Killingen (Rollag)

6. okt kalv skutt Åklia

6.okt to bukker og en kalv Åklia

6.okt kalv skutt i Fjelldalen

6.okt 20 dyr Fjelldalen

2. okt 23 dyr Uverudfjell

1.  okt  Liten bukk skutt Flesebekkble

1. okt 129  dyr  Flesebekkble.  Foto A.Aasland

1. okt ca 16 dyr Frili

1. okt 80-90 dyr Langevann- Gråfjell

30.sept vel 70 dyr øst for Bletoppen

26.  sept over 100 dyr syd Grønnli

22. simle skutt Åkliseter-Nystulnuten

20. sept liten bukk skutt Åklia

20. sept ca 130 dyr Blenuten

19,sept kalv skutt opp Nystul seter.

19. sept Åklia fem bukker to simler og en kalv nordvest Åklia

19.sept vel 100 dyr Frili

18.sept simle og kalv Hjulet

18.sept simle skutt Uverudfjell

18. sept mindre flokk Åklistul- Frili

18. sept  ca 50 dyr Uverudfjell

18. sept flokk vel 80 dyr Hjulet

17. sept kalv skutt Fjelldalen

17.sept ca 20 dyr Fjelldalen/Åklia

17. sept kalv og liten bukk skutt nord Hjulet

17. sept ca 30. dyr  Hjulet

17, sept  simle og kalv skutt Uverudfjell

17.sept ca 20 dyr Uverudfjell

17.sept ungdyr og simle skutt Frili

17. sept flokk ca 50 dyr Frili

4. sept Liten bukk skutt Gråfjell Rollag

4.sept kalv skutt Ormehogg

4 sept. ungdyr og kalv skutt Nuttjern- Medseterbuin

4. sept ca 80 dyr Nuttjern- Medseterbuin

4.sept flokk ca 30 dyr Raustbujuvet mot Uverudfjell

2. september Kalv skutt Åklia

2.september 20- 30 dyr Åklia

28.august 30- 40 dyr syd Sørkjevann.

27. august tre bukker sett syd for Lauuhovd.

27. august  28 dyr sett sist i Åklia

27. august simle og kalv skutt Fjelldalen.

27. august to bukker og et ungdyr sett Fjelldalen

27. august ca 50 dyr sett på  vei nordvest og ned fra Gråfjell

21. august  flere observasjoner av dyr i skogen Hovin.

21.august liten bukk og simle skutt syd Lauvhovd

20. august. Simle skutt Vest for Åklia-Blenuten.

20. august flokk vel 30 dyr øst mellom Revlia- Eriksbu

20. august  ca 70 dyr sett Uverudfjell

20. august- ca 10 dyr sett ,  Bukkekalv skutt vest Nystul,

20 august . seks dyr sett øst for Gåsetjønn

Observasjoner i sommer.

15. august. Liten flokk på vei mot fjellet ned for Åklistul (H. Garås)

 10. august. Spor og dyr observert i området rundt Åklistul (H.Garås)

23.juli Flokk ca 50 dyr Blomdalsbrøttet (S Storemoen)

8. juli 25-30 dyr Åklia (melding via Blefjell gruppe Facebook)

 

 

Observasjoner vinteren 2015 - 2016.

OBS OBS!    http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2016/April/Dodelig-sykdom-pavist-pa-villrein-i-Nordfjella/  Finner dere døde villrein på Blefjell ta kontakt via gjesteboka vår.

 

23. mars 132 dyr sett vest for Blomtjern. Dyrene var i godt hold (Storemoen)

11.mars 132 dyr Hjulet. (Garås)

14. feb ca 80 dyr sett øst for Bleporten. (  Borgnes)

14. feb 55 dyr nord for Bletoppen. (Garås)

Des og januar ca 100 dyr sett i område Bletoppen - Gråfjell.  Observert fra fly.(Hansen)

15.nov,  ca 90 dyr Tverrgrånutane. Få storbukker i flokken. Var observert i området uka i forveien også. (Brunvatne)

 

 

Totalt ble det felt 26 under  jakten 2015.

Det er til sammen skutt 19 dyr pr 20. september. Dette betyr at villreinjakten vil bli forlengtet til og med 11. oktober. Etter 1. okt oppfordrer styret i Blefjell villreinområde til at det  jaktes kun på kalv og ungdyr.  Se:  Vedtak for forlengtet jakt.

VEDTAK:

Villreinnemda for Brattefjell - Vindeggen, Blefjell og Norefjell vedtar en utvidet jakttid i Blefjell Villreinområde fra og med 01.10.15 til og med 11.10.15, totalt 11 dager, med hjemmel i forskrift av 1. mars 2012 nr.190, om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2012 til og med 31. mars 2017, §3, nr.4. Jfr. Lov av 29. mai 1981 nr.38 om viltet (viltloven) §9.

For at man skal åpne for utvidet jakt 1-11 oktober 2015, må følgende kriterie være tilstede:

Avskytning pr. 20.09.15 er mindre enn 35 dyr.

Villreinutvalget er ansvarlig for å informere Villreinnemnda underveis i jakta om avskyting. Er avskytning pr. 20.09.15 mer enn 35 dyr, anses dette vedtak ikke lenger som gyldig.

Villreinnemnda oppfordrer jegere til og ikke felle voksen bukk.

Vedtaket fastsettes i egen forskrift med hjemmel i forskrift av 1. mars 2012 nr.190, om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2012 til og med 31. mars 2017, §3, nr.4. Forskrift om utvidet jakttid for villrein i Blefjell Villreinområde, utarbeidet av Villreinnemda for område 2 ligger vedlagt i dette dokument.

30 sept. flokk ca 60 dyr Fjelldalen . Tre dyr skutt

30. sept Flokk 40-50 dyr vest Uverudfjell. Et dyr skutt

28. sept Flokk 95 dyr Viermyrnuten. Et dyr skutt

26. sept Flokk 86 dyr Gråfjell - Bletoppen. To dyr skutt

23. sept Flokk 100-150 dyr øst for Eriksbu, En bukk Blomtjern, Mindre flokk Ramserudnuten ( 10 - 15 dyr). en kalv skutt

21. sept  to flokker  84  og 51 dyr sett Fjelldalen. Totalt 135 dyr. Saggrenda- Ljusdal

20. sept vel 85 dyr observert Åklia.

19. sept 70 dyr og 20 dyr sett nord Åklistul, et dyr skutt Blenuten

19. sept  6 bukker sett Blenuten, 2 bukker sett og skutt vest for Åklia

18. sept. 30 dyr fjelldalen  et dyr skutt,

18. sept to dyr vest Åklia    et dyr skutt.

16. sept. 5 bukker Uverudfjell. Et dyr skutt

12. sept to småflokker vest Uverudfjell.

11. sept 30 dyr  + to flokker av ti dyr Åklia - Ormehogg. et dyr skutt Foto:Aaland

11. sept  flokk. Åklia  ukjent antall

9. sept Åklistul  et dyr skutt

9. sept 28 dyr syd Uverudfjell. alle typer dyr.

6.sept  ca 30 dyr Viermyrnuten Et dyr skutt

28. august 5 -6 dyr Lauhovd  Et dyr skutt vest Åkliseter

23.august ingen nye meldinger om dyr

22. august liten flokk Fjelldalen-  Ett dyr skutt.

21. august Bukkeflokk 6 dyr Gråfjell - Nystølnuten  Samt en annen flokk i området.  Tre dyr skutt.  Et dyr skutt nord for Langevann

20. august. Flokk ca 50 dyr syd for Blenuten. 14 dyr Vest dro i retning av Sørkje.  Åtte dyr  nord for Bletoppen.        Tre dyr skutt nord for Åklia.  Et dyr skutt nord for Bletopppen.

 

Jakten starter 20. august og det er gitt ut 103 fellingstillatelser.

Det har vært forholdsvis få observasjoner i løpet av sommeren.  De fleste observasjoner er gjort ved saltsteiner som står i kanten av høgfjellet. I tillegg er det sett dyr  i fjellet , mest på snøfonner.  Siste obs er i nærheten av Blenuten tidlig i august.

 

 

2014

30. sept To kalver skutt. Mathisen.

30. sept  Ungdyr skutt. Juveli

30. sept 109 dyr Uverudfjell 14 storbukk, 17 kalver. Garås

25. sept INGEN NYE MELDINGER

22. sept  vel 100 dyr sett trekkende mot Velebu.

20. sept fem dyr skutt. Simle, to kalv+ to ungdyr. Fosso

20. sept 120 dyr +++. Gråfjell. Mortensson

18. sept. flokk 30-40 dyr sett Åklistul Garås/Kovs

18. sept. flokk vel 100 dyr Vesle Åklia. 13 storbukk. Garås/Kovs

18. sept. Liten bukk skutt Rollag/Kovs elever

17. sept. 38 dyr Nord Uverudfjell 6 storbukk. KOVS

17. sept  bukk simle. Øst Vesle Åklia Kovs

16. sept 35- 40 dyr Sett Uverudfjell. KOVS/ Rotegård.

16. sept Lita simle skutt Juveli.

15. sept 102 Dyr sett Ormehogg. Rønning

15 sept Kalv skutt Rollag

13. sept Kalv skutt. Rollag

13. sept Ungbukk skutt. Mathisen

13. sept Simle og kalv skutt Rollag.

13. sept ca 80- 100 dyr  + ca 15 dyr  Åklia- Blenut Sørkje, . Tygesson

12.sept kalv skutt. Rollag

12. sept.10 dyr sett, alle typer Killingen. Høimyr

7. sept  Simle skutt. Rollag

7. sept. 15 -20 dyr, alle typer, sett Meseterfjellbuin. Rostad

6.sept.ca 10 dyr Åklia. - Blenut. Storemoen.

3. sept.  Simle skutt. Mathiesen

2. sept. åtte dyr. Simler, kalver, ungdyr. Vest for Raustbu. Holtan

31.august. seks simler og kalver. Åklia- Blenut. Rostad.

28. august. Enslig bukk sett Åklistul.  Saggrendaelever.

23. august . Liten bukk skutt Lauvhovd.

23. august.  To simler og to kalver samt liten bukk sett Lauvhovd. Sauro

23. august . Liten bukk skutt Gåstjønn.

23. august.  Seks dyr sett, simle og kalv + 4 bukker. Gåsetjønn. Knudsen

23. August en bukk skutt. Gråfjell - Bletoppen

23. August  seks bukker i område  Bletoppen- Gråfjell-Raustbugjuvet. Mortensson

21. august. Liten bukk skutt ved for Nystul.

20. august 15 dyr sett (5 simler, 5 kalver og 5 bukk og ungdyr ved Gunleiksbu. Sauro

20. august 6 dyr (bukker) sett vest Blenuten, Tygesson

15.august 2 dyr øst Åklia. Bjørn Aigeltinger

 5. august 118 dyr samt flere slenge dyr sett Åklia   Samt to ørner sett i området. Garås/ Letmolie.

 

Juli 2014. Melding om dødt dyr ved Viermyrnuten. Ramlet utfor et stup i løpet av vinter/vår

 Juli 2014. Liten bukk avlivet. Hadde merker etter klør på ryggen. Ørn?

 Mai 2014 Observasjoner av 7 dyr Killingen

 INFO 2014  Bestandsplan 2013 -2015     

Sett rein

Reportasje  fra Blefjell og tellingen av villreinen som elevene på Kovs Saggrenda skoglinje utførte i høst. Laagendalsposten

 

Jakten 2013 er over. Totalt skutt 31 dyr

 

Observasjoner 2013:

15.10  70-80 dyr Åklia + spredte dyr. Rostad

12. 10 ca 50 dyr Velebufjellet.

24.8 4 bukker sett Tverrgrønutene. Sortevik

20.8 4 reinsdyr mellom Sigridsbu og Bletoppen. Jørgensen

17.8 to flokker av fire dyr. Åklia. Fremstad

17.8 Div dyr nord for Åklia. Garås

14. 8 Liten flokk  Blenuten. Garås

10.8  ca 100 DYR Meseterfjellbuin. Storemoen

10.8 en bukk Spjeldset. Engelstad

3.8 tre dyr Gråfjell området. Ukjent

17.juli Blenuten over 100 dyr. Garås

11.7  Åklia. 70-80 dyr. Aaland

12.6  Flokk alle typer dyr Åklia. Aspelund

Flytelling 8.3

117 dyr  Uverudfjell. Garås

Flytelling 11.feb

Fostringsflokk 117 dyr Foto: Jørn Howlid

I tillegg ble det sett bukkeflokker totalt 23 dyr.

 

 

 

Jakten 2012.Info her

72 fellingstillatelser . 41 kalv og ungdyr, 7 simle, 15 bukk under 60 kg og 9 store bukker.

 

Avskyting 2012. Totalt 22 dyr.

Alder/kjønn 0,5 1,5 2,5+
Simle 3 2 5
Bukk 4 1 7
Sum 7 3 12

 

 

30.9 kalv og ungdyr skutt Åklia

30.9 ca 120 dyr Åklia

23.9 tre dyr skutt Åklia-Killingen

22.9 en bukk skutt vest Uverudfjell

22.9 stor flokk vest Uverudfjell

20.9 tre dyr skutt vest Uverudfjell

19.9 kalv skutt Åklia

19.9 Kalv skutt Gråfjell

19.9  Ukjent antall dyr i område Gråfjell - Uverudfjell

19.9 Simle og kalv skutt i Gråfjell - Langevann

18.9 vel 140 dyr  i området Gråfjell - Langevann

17.9 105 dyr sett i Gråfjellområdet.

15.9  Åtte dyr mellom Åklinut og Blenut.

15.9 Flokk Gråfjell - Sigridsbu-område.

9.9 Bukk skutt syd Nystul

9.9 Liten bukk skutt Ramsrudtjern

9.9 flokk ca 20 dyr Ramsrudtjern

9.9 to bukker Ormehøgda

9.9 fire bukker sett syd Nystul

7.9 Simle skutt Åklistul

7.9 liten flokk 7-9 dyr Åklistul. RS

2.9 ingen observasjoner meldt.

1.9 Tre dyr skutt Simle,liten bukk og simle ungdyr Åklia - Nystul

1.9 To flokker Vesle Åklia-  Blenut ca 50 dyr og ca 100 dyr.

Foto A. Aaaland

Ingen nye oppdateringer siden 27.8

27.8 Returbukk skutt Gråfjell.

27.8 To bukker Gråfjell ST

26.8 Liten bukk skutt Lauhovd

25.8- 26.8 Lauhovd bukkeflokk fem dyr og ca 60 dyr i en flokk

25.8 Fire bukker i Gråfjell-området SNO m.fl.

22.-23.8 Ingen nye meldinger om dyr.

21.8 storbukk og simle sett øst Sigridsfjell- Bletoppen. SS

21.8  35 - 40 dyr i område vest for Blenuten. SNO

20.8   Liten bukk skutt vest for Ormehogg

20.8 formiddag. 4 ungbukker vest for Blenuten. SBW

20.8  kl 1230. tre flokker av 15. 24 og 28 dyr  i område nord/nordøst for Kroktjern og Blenuten(Sørkjenuten). SNO

20.8 Øst for Blenuten simle/kalveflokk. Ukjent antall kl 10.30. Melding fra SNO

 

Reinobservasjoner uten om jakt

 

4 august  140 dyr Blenuten. Garås

PIC_5.JPGFlokk fotografert  syd for Sørkjevann. Foto. Thygeson

4. juli Hovdestul

 


28.juli .126 dyr Åklia. Foto:Marit Granum

Tre dyr sett på Hovdestul 4. juli 2012 - to bukker, en simle. Ole Brum
Øystein Ramseng fra Asker skrev 17. juni 2012 kl. 23:05

8 voksne dyr - ingen kalver - sett på 200 m avstand rett nedenfor/øst for Brørsteinan søndag 17. juni, ca kl. 12. De beveget seg sørøstover


Dag Rune Andreassen fra Lampeland skrev 12. juni 2012 kl. 10:12

3 dyr sett ved Moltetangen 8.6

Jeg så også ett enslig dyr 10.6 på nesten samme sted


Flytelling mars 2012  106  dyr Vest Uverudfjell. Foto Jørn Howlid


 

 

2011

 

 

Årets jakt er over. Totalt ble det skutt 15 dyr.

 

Observasjoner 2011:

Flytelling 18.12

106 Dyr Foto Jørn Howlid.

Øystein Ramseng

Flokk observert vedÅklinuten 17.12

Vi gikk på en stor flokk med reinsdyr på platået østenfor/nedenfor Åklinuten lørdag 17.12, ca 1000 moh. Nærmeste avstand ca 300 m. Vi anslo det til ca 50 dyr, men det kan godt ha vært flere.
Vi observerte også spor av 2-3 enkeltdyr helt nede ved scootersporet til Eriksbu, ikke langt fra Kroktjønn. Sporene trakk oppover lie og til den flokken vi støtte på litt lenger opp.

 

 

24.sept. en Bukk sørøst for Blenuten. (Rohølhaugen)

                                         Uke 38:  Undervisningsjakt, tellinger m.m Saggrenda/Ljusdal.                                              

 Resultat av totaltelling : 135 dyr sett vest på Uverudfjell. Garås m.flere

 

19. sept  over 100 dyr Syd Uverudfjell. ett dyr skutt.

17. sept 100 - 120  dyr  Gunnulfsbunutan. 4 dyr skutt

10. sept 83-85 dyr Gråfjell. 5 stor bukker over 20 kalver.

Ett ungdyr skutt.

9.sept ca 80 dyr Gråfjell.

Tre dyr skutt.

 

28.august.Tre bukker sett Fjelldalen

      

Foto: Jørn Howlid

Oppdatering 28.8: En storbukk skutt.

 

20. august   Øst for Kroktjønn mellom Viermyrnutren og Åklinuten.

Foto: Jørn Howlid

 

lørdag 20. august ble det sett over 90 dyr fordelt på to flokker. ( 70 dyr Rollag , 15 dyr Velebu, 2 bukker Hovdestul og 7 dyr Gunleiksbu)

5 dyr skutt lørdag.

 

 

 

Observasjoner

Viltkamera sto oppe i ca 2 mnd. Her passerte det flokker 6 ganger i løpet av perioden.

Største flokken som passerte viltkameraet var over 50 dyr alle aldre. H.Garås

 

Årtes første kalv sett 3. mai 2011 H. Garås

 

 

Foto: Roar Lauvlid 26.3.2011 Uverudfjell 

Referat fra årsmøtet: Kommer.

Høstens kvote 52 dyr. 50 dyr ordinær jakt og 2 dyr undervisningsjakt.

Foto H. Garås

Flokk 93 dyr totalt. Bilde er tatt vest for Uverudfjell.

Foto Gunnar Hordvei

 

 

 

Se ny forvaltningsplan og referat fra årsmøtet i Blefjell villreinutvalg.   Kvote 2010    Info om jakten 2010

 

 

 

 

 

Nyhet:  Se Nationen  6. okt   Reportasje fra Blefjell og skolejakten. Les mer

Nationen PDF utgave

Artikkel om Blereinen. Journalister fra Drammens Tidende fulgte Saggrenda og Ljusdals elevene under telling og jakt. Les mer

Jakten 2010  

 Fellingsresultat (ordinær jakt) så langt:  Sum 15 dyr.  Alle dyr skutt. Jakten slutt  for i år.

 Se jakten Jakten 2010

 

 Elever fra KOVS, Saggrenda og Naturbruksgymnasiet i Ljusdal har gjennomført årets telling og jakting. Se Laagendalsposten

Totalt ble det sett 116 forskjellige dyr. Storflokken sto 20. sept på Uverudfjell: 110 dyr herav 25 kalver og 22 stor bukker.

I tillegg var det minst tre dyr i Åklia. Det ble sett 3 andre dyr i Gråfjell den 22. sept.

Fordeling 116 dyr: 25 Kalver, 26 stor bukk, 65 simler, ungdyr og småbukk.

En bukkekalv ble skutt i Åklia den 22.sept. (storflokken)

Flokken i Uverudfjell 110 dyr

 

 

Se Laagendalspostens artikkel om jakten på Blefjell:  http://laagendalsposten.no/nyheter/jaktstans-ga-resultater-1.5616016

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Observasjoner 2010

22.9  Sett 116 dyr . Gråfjell -Uverudfjell_-Åklia

18.9   Sett ca 70 dyr Gråfjell. Mortensson

16. sept. 4 dyr  ved Storegrønutan. Uverud

12.9 sett ca 100 dyr Gråfjell- Uverudfjell .Gjellerud

29.8  Rollag ca 40 dyr sett  Howlid

 

29.august  Blenut- Sandtjønn- Ormehøgda. 29 dyr. Howlid

            Simleflokk 29 dyr

Bukkeflokk over 20 dyr Blenut

19.august Bukker ved gravemaskin Nordstul . Brunvatne

 

15.august  Bukk Gvammetjønn. Brunvatne

14. august. en bukk Nord for Ormehøgda . Østensen

24.juli Nord for Killingen 50-60 dyr . Østensen

16.juli  Vesle-Åklia ca 50 dyr  Sigurd Storemoen

10. april  Storegrøvatnet ca 100 dyr  Steinar Storemoen

31. Mai, Gunleiksbu 8 dyr .Knutsen

Mai  Gunleiksbu 3 bukker. Knutsen

Mai. Gunleiksbu 20 dyr mange drektige simler. Grasdalen

30. Mars Flottin 70-80 dyr  + ca 30 dyr som kommer vestfra Raustbujuvet. Steinar Storemoen

Flytelling 2. mars Vest for Uverudfjell ca 79 dyr Garås

 

Flytelling27.januar  85 dyr Hordvei

 

Observasjoner  2009.

2. okt. Riksveien ved syd Sandvann et reindyr krysset veien. Merkevik

30. sept Bukk funnet død syd Mellom Åklinut og Blenut. (Brunstkamp) Howlid

Les mer

 

27.sept enslig reinskalv sett ved Sandvatnet.Merkesvik.

26.sept  60-70 dyr sett vest for Åklia. Jokstad/Hulbekkmo. se

http://www.laagendalsposten.no/article/20090928/NYHET/585668695/1110/NYHET02

 

21.sept 113 dyr sett Fjelldalen.  26 storbukker. minst 26 kalver.  Garås med elever.

6. sept 56 dyr sett vest for Åklinuten  Stepien

5. sept 20 dyr sett ved Buåi vest for Ormehøgda. Østensen

5. august 25 dyr  Ormehøgda  Frågodt, Landerud

4.august 70 dyr øst for Kroktjern Åklia 11 kalver 7 store bukker .Thuve/Garås

12.juli Tre bukker observert Åklifjell- DeildokK/Vetvik

14.juni     Liten bukkeflokk på 13 dyr. Observert innerst på Flesbekk natten. Rotegård
11. juni 3 dyr  to simler og en bukk. Hovdestulområdet. Melum

26. mars.46 dyr sett ved vest for Kroktjønn. Storemoen

80 dyr sett 19.mars Vest Uverudfjell. I tillegg ble det sett spor etter en bukkeflokk vel 10 dyr i skogen vest for Gråfjell. Garås, Mortensson, Hovlid

80 dyr Vest for Gråfjell 11.3.09 . Hordvei.

 

Observasjoner  2008.

26. desember 80- 100 dyr i flokk. Gråfjellområdet. Vassbotten

17.oktober ca 90 dyr i en flokk. Viermyrnuten. minst 13 store bukker. Tygesson

23. sept Minst 35 dyr Uverudfjell 4 store bukker. 8 - 10 kalver. Garås

 

22.sept  flokk Åklia 55 dyr derav 12 storbukk og 11 kalver.Garås

21.sept Nesten tam rein blir klappet av Bjørn Hellik Høimyr. Denne traff han og hans far Øyvind på ved Langevannet.

 

 

13. sept ca 40 dyr Hjulet og en flokk i Fjelldalen (Gjellerud)

12. sept flokk 20 - 30 dyr Åklia (Barfod)

23 august  to flokker nord for Åklia (Rønning)

17.august  ca75 dyr.  2 stor bukker 23 kalver (Rotegaard)

 

26. juli 75 dyr nord Åklia  (Garås)

25.juli enslig bukk Gråfjell Huldernatten  (Garås/Aas)

23. juli ca 40 dyr Viermyrnuten /Åklinuten Halvorsen

 

22 juli.  Bukkeflokk på 7 dyr vest for Langevatn  + enslig bukk   (Berget)

18.7  Flokk 70 -80 dyr  Nystølfjellet  (Tygeson)

10 juli. Flokk på ca. 60 dyr i Fjelldalen.  (Østensen)

10.juli 45 -50 dyr syd for Blenuten  hvorav 10-15 kalver. (H. Ruud)

11 dyr observert 4. juni på høyden mellom Kalratjern og Flottin 3-4 kalver( N.O.Skjøberg)

18 mai ca 40 dyr sett i område nord for Åklinuten. hvorav 8 kalver født i år. (A. Gjellerud)

20 mai. 19 dyr sett vest for Åkliseter. Alle typer dyr

 

Bilder fra flytelling  3 mars i år. 63 dyr totalt. Uverudfjell

 

Flokken består bl a. av ca 30 kalveførende simler. 12 bukker 2,5 år 17 kalver fra i fjor.

 

 

 Sist redigert 17.9.08

 

 

 Se nytt om reinen

 

 

Meld fra om observasjoner:

ANGI HVOR MANGE OG HVOR DU GJØR OBSERVASJON.

Send oss gjerne et bilde av dyrene.

e-post eller gjestebok. Du blir da med i trekningen av 2 eksemplarer av bladet Villreinen.

Nye bilder

 

Oppdager du skadde dyr. Meld i fra.

Har du hund?  Da bør du lese dette før du går tur med din firbeinte venn i villreinens rike.

Reinsjakt skoleungdom

Klikk deg inn på knappene over og se hva vi har å tilby.

 

 

 

Lese stoff om villrein: BLADET VILLREINEN

Meld fra hvis du finner feil på våre sider.

 

 

 

Redaktør: Halvor G.Garås.          e-post: blerein@online.no          Telefon: 48 50 70 20