Blefjell Villreinområde

2020

Uke 38 skal elever fra Kongsberg VGS gjennomføre årets registreringer.

Skutt pr 17.9,2020

Kalv/ungdyr Voksen simle Voksen bukk
11 4 2
     

 

19. 9 Fem dyr sett nord for Blenuten.

17.9 Ingen nye observasjoner av dyr.

15.9 Flokk stor sett nord-vest for Velebu (mye spor i området nord Spjelset mot Gunleiksbu)

 

12.9  Ingen nye sette dyr den siste uken i fjellet.

4.9 Simle og ungdyr (hunn) skutt vest for Nystulnuten. Fosso ca 80 dyr dro mot nord .

3.9 Kalv skutt Mathaug Nordstul  flokk ca 50 dyr

. Foto (Eirik Andersen )

3,9 Kalv skutt Velebu flere små flokker vært i området

30.8 Simle skutt øst Åklistul Mathiesen +2 dyr sett

30.8 Kalv skutt Viermyrnuten Rollag  8-10 dyr sett

30.8 Bukk skut nord for Åklistul  Mathiesen ca 20 dyr sett

30.8 kalv skutt Velebu  3 dyr sett

30. 8 Flokk sett vest Blenuten-Åklinuten 40-50 dyr

29.8 Ungdyr (hunn)skutt Uverudfjell Juveli(ca 30 dyr sett)

29.8  simle og kalv skutt. Åklistul Mathiesen

28.8 ca 30 dyr sett i område Gunnulfsbuble- Uverudfjell.t

26.8 Bukk skutt Vest Blomtjern

26.8Kalv (hunn)  skutt Uverudfjell flokk ca 20 dyr

23.8 Ungdyr simle skutt Rollag (Revlidalen). Bukk sett

22.8 Simle skutt Rollag  (Øst Kroktjern) sett simle og kalv i tillegg

22.8 ungdyr (bukk)skutt Frili  4-5 dyr sett

20. 8.  To flokker av vel 30 dyr sett Mathisen terrenget.

20.8 Ungdyr skutt syd Åklistul (Hunn)

 

Har du observasjoner ta kontakt og vi legger det ut på denne siden.

 blerein@online.no

Høstens jakt begynner 20. august og jakter ut september med muligheter med forlengelse om fellingsresultatet  pr 20. september er for lavt.   Det forventes å felles  40-45 dyr av en kvote på 103 dyr. Stammen før jakt  2020er  ca 180  dyr.

         

 

 

 

 

Lese stoff om villrein: BLADET VILLREINEN

Meld fra hvis du finner feil på våre sider.

 

 

 

Redaktør: Halvor G.Garås.          e-post: blerein@online.no          Telefon: 48 50 70 20