Blefjell villreinområde.

Villreinstammen  på grensen mellom Telemark og Buskerud.

 Bestandsplan For å kontrollere kondisjonen i reinstammen  blir det hvert år samlet inn data fra de felte dyrene.

Kjevelengden og  slaktevekten  er to viktige parametere kondisjonsundersøkelsene.

 

 

 

 

 

 

Settrein skjema
Kondisjonsmålinger
Avskyting
Blefjell Villreinnemnd
Blefjell Villreinutvalg

Tilbake

Redaktør: Halvor G.Garås.          e-post: blerein@online.no          Telefon: 48 14 80 20