Blefjell villreinområde.

Villreinstammen  på grensen mellom Telemark og Buskerud.

 Bestandsplan

Villreinnemnd for Villreinnemnda for Brattfjell-Vindeggen, Blefjell og Norefjell-Reinsjøfjell  er det statlige organet for villreinforvaltningen på Blefjell. Nemnda består av representanter for hver av kommunene rundt Blefjell.

http://www.villrein.no/Nemndene/BrattefjVindeggenBlefjogNorefjReinsj%C3%B8fj/tabid/6180/Default.aspx

 

 

Settrein skjema
Kondisjonsmålinger
Avskyting
Blefjell Villreinnemnd
Blefjell Villreinutvalg

Tilbake

Redaktør: Halvor G.Garås.          e-post: blerein@online.no          Telefon: 48 14 80 20