Blefjell villreinområde.

Villreinstammen  på grensen mellom Telemark og Buskerud.

2006    22.9 Jakten overfor i år.

Den 11.juni  ble en flokk på vel 50 dyr sett i området vest for Åklinuten.  Her var det minimum 15 kalver. Det har i tillegg vært flere observasjoner av dyr nede i skogen på Hovinsiden i vår.

Observasjoner i august.

I perioden 1-17 august er det sett dyr flere steder på Blefjell. Det er observert enkeldyr og flokker. De fleste observasjonene er gjort i området Gråfjell og mot Sørkje. Vel 30 dyr (mange kalver ble sett i nærheten av Hjulet den helga 12. - 13. august. eller er det observert 5 bukker i Fjelldalen samme helg.

Jakten er i gang.

Første jaktdag 2006  ble det skutt 3 reindyr på Blefjell. Totalt ble det sett 14 dyr. Alle observasjoner nord og vest for Åklia.

En kalv skutt 22.8 syd for Sørkje totalt sett ca 25 dyr denne dagen. Bl. a to store bukker.

Fredag 25.8 ingen nye meldinger.

26.8 to dyr skutt syd for Sørkje. Det ble i tillegg sett syv andre dyr i Åkli- Sørkje området.

28.8. Syv bukker sett Lauodden, Sørkje

2.9  Bukk sett Vest for Åklia

7.9  50 - 70 dyr sett ved Sørkje -Viermyrnuten. Alle typer dyr. Også bukker som hadde feid gevir

7.9. To flokker 16 + 15 dyr sett Sørkjefjell - Nystulnuten. totalt 11 kalver Se foto

14.9 Flokk ved Uverudfjell  ett dyr skutt.

16.9 To flokker Revlia- Blenut  33 dyr og 23 dyr.   to dyr skutt Gråfjell

19.9 Flokk Åklia 16 dyr. To dyr skutt se Foto

20.9 Vest Uverudfjell  16 dyr. To dyr skutt se foto

22.9 12 dyr Kjøvetjønn .to dyr skutt

22.9 34 dyr område Bletoppen .to dyr skutt

pr 21.9  Sytten dyr skutt. Jakten slutt for i år

Meld fra du også.

 

 

Bilder fra i sommer

 

 

Trykk på logo så får du se hvor det sist ble observert reindyr.

Tilbake

 

Redaktør: Halvor G.Garås.          e-post: blerein@online.no          Telefon: 48 14 80 20