Blefjell villreinområde.

Villreinstammen  på grensen mellom Telemark og Buskerud.

 Bestandsplan I 1993 innførte vi SETT REIN skjema på Blefjell. Alle jegerne skulle notere ned opplysninger om antall jaktdager samt hvilke dyr de hadde sett. 

Disse opplysningene forteller oss i villreinforvaltningen om når og hvor dyr blir oppservert.

Eksempel på resultatet av bruken på Settrein skjema Fargene illustrerer ulike perioder under jakten.

Skjemaet ligger ved og kan også brukes av turgåere i Blefjell. Send gjerne utfylt skjema i retur til oss  selv om du ikke har vært på jakt. Datoene kan enkelt forandres.

SETT REIN

 

Settrein skjema
Kondisjonsmålinger
Avskyting
Blefjell Villreinnemnd
Blefjell Villreinutvalg

Tilbake

Redaktør: Halvor G.Garås.          e-post: blerein@online.no          Telefon: 48 14 80 20